Správa nemovitostí

Správa nemovitostí

firma provádí komplexní správu nemovitostí v celém spektru vlastnické struktury v rámci území hlavního města Prahy.

Našimi klienty tak jsou především společenství vlastníků a individuální vlastníci.

Provozně-technická činnost

Poskytujeme komplexní služby – převzetí objektu do správy, smluvní zajištění dodávek médií, úklid, běžnou preventivní údržbu objektů včetně nepřetržité havarijní služby, provoz tepelných zdrojů, vzduchotechnických zařízení, servis výtahů, zajištění veškerých předepsaných revizí, provoz parkovišť, provoz recepcí včetně strážní a hlídací služby, marketingové služby.

Ekonomická činnost

Součástí ekonomické činnosti je především uzavírání nájemních smluv v zastoupení vlastníka, dále výpočet úhrad za dodávku služeb, inkaso plateb a výplata přeplatků či inkaso nedoplatků včetně vymáhání pohledávek za neplatiči, evidence veškerých plateb, vyúčtování služeb spojených s užíváním pronajatých prostor a příprava rozpočtů na příští období.

Pro vlastníky objektů vedeme kompletní účetní evidenci podvojným způsobem včetně zpracování daňového přiznání pro daň z příjmů a zpracování daňových přiznání pro daň z nemovitosti.

Právní činnost

Pro vlastníky nebo pro budoucí vlastníky jednotlivých bytů či obytných domů zajišťujeme komplexní právní servis včetně založení všech druhů právnických osob – společenství vlastníků apod., sepsání veškerých potřebných dokumentů, zajištění zápisu do obchodního rejstříku a následné průběžné právní poradenství ve všech oblastech správy nemovitostí.

Poptávkový formulář
close slider